Co Lepsze Kawałki

Temat: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
BYDGOSZCZ: REWITALIZACJA WYSPY MŁYŃSKIEJ Rewitalizację Wyspy Młyńskiej podzielono na trzy etapy, z których ostatni potrwa do 2013 roku. W lutym zakończy się pierwsza część prac, na którą składa się zakończona już ... którym będą organizowane masowe imprezy. Pierwszy etap kosztował miasto ponad 13,5 miliona złotych. Rejon ulicy Mennicy mapa satelitarna na: http://www.miasto.bydgoszcz.pl/mapa.php?&d=14&t=1402&id=1402003 Zwróciłbym uwagę na koszty pierwszego etapu rewitalizacji, tak dla porównania np....
Źródło: archeologiczne.fora.pl/a/a,513.htmlTemat: Radiowozy z GPS kosztem Kuriera Ratuszowego
... cały artykuł: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz Pozostaje mieć nadzieję, że urządzenia faktycznie przyczynią się do skrócenia czasu oczekiwania na patrol.
Źródło: forumbydgoszczy.pl/viewtopic.php?t=652


Temat: X konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO -
ratownictwie medycznym przegl?d wyników ankiety projektu Foresight technik satelitarnych - identyfikacja oczekiwa? s?u?b ratowniczych co do u?yteczno?ci systemów pozycjonowania spektrum mo?liwych zastosowa?: stanowiska dyspozytorskie i CPR-y; systemy szybkiego, automatycznego alarmowania; dzia?ania ... GIS jako podstawowe narz?dzie informacyjne do zarz?dzania i monitorowania akcji ratowniczych zagadnienia techniczno-organizacyjne zwi?zane z obs?ug? wezwa? ratunkowych z wykorzystaniem telefonu ratunkowego 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na przyk?adzie miasta Bydgoszczy ... hab. Janusz Kwiecie? (Kierownik Katedry Ekonomiki Zasobów i Informacji Przestrzennej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) 12:10 Przerwa, pocz?stunek 12:40 Merytoryczna prezentacja 13:10 Prezentacja: Mobilne rozwi?zania informatyczne w systemach dyspozytorskich Ratownictwa Medycznego na przyk?adzie ?CRMiTS w Kielcach Dorota Romaniuk (Sygnity S.A.) 13:40 Prezentacj: Oprogramowanie ArcGIS w budowie mapy bezpiecze?stwa jak danym .xls przypisa? lokalizacj? przestrzenn? tworzenie map g?sto?ci na podstawie klasy obiektów punktowych analizy...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2712
Szablon by Sliffka (© Co Lepsze Kawałki)